Bevis för omedveten påverkan.

by Per Robert Öhlin on March 22, 2008

applesubliminal.jpg

Det här är ingen futuristisk skräckskildring. Det är dagens vetenskap. Man har länge vetat att människan omedvetet påverkas av saker som kulturer och omgivande miljöer, men också av kroppspråk, mimik, dofter, färger, rörelser. Nu finns bevis för att vi även påverkas av varumärken.

anfang-v.jpgi exponeras av tusentals märkesbilder varje dag, de flesta har inget alls med reklam att göra«, säger Gavan Fitzsimons vid Duke University. »Och vi antar att dessa flyktiga märkesexponeringar inte påverkar oss, men vår forskning visar att omedvetna bilder kan påverka oss på dramatiskt sätt.« Han har forskat i subliminal perception, som fältet kallas, tillsammans med kollegan Tanya Chartrand och Gráinne Fitzsimons vid University of Waterloo.

För att uppskatta vilken effekt varumärken har på människors agerande valde de ut två diametralt motsatta märken – Apple och IBM. Det första står för kreativitet och förändring, medan det andra representerar kunskap, ansvar och tradition. Därefter lät de 341 testpersoner utföra ett fiktivt test på en dataskärm samtidigt som de exponerades för antingen en Apple-logo eller en IBM-logo. Sedan fick de en uppgift som skulle avgöra hur kreativa de var just i den stunden. Uppgiften gick ut på att föreslå olika sätt att använda en tegelsten.

anfang-d.jpge som hade exponerats av Apple-logon kunde ge fler sätt att använda en tegelsten på än de som hade exponerats av IBM-logon. Den Apple-exponerade gruppen bedömdes av oberoende bedömare att också ge mer kreativa förslag än IBM-gruppen. Det gjordes även en uppföljning där man satte de två märkena Disney och E! mot varandra, där man tydligt kunde konstatera att Disney-gruppen agerade mer ärligt än E!-gruppen.

Som kontrolltest – för att försäkra sig om att det verkligen var frågan om omedvetna exponeringar – erbjöd forskningslaget en mängd personer 100 dollar om de kunde upptäcka vilken logotype som visades på skärmen. Ingen lyckades.

»Experimenten visar att märken med tydliga karaktärsdrag kan påverka vårt beteende«, säger Tanya Chartrand.

anfang-d.jpgen här kunskapen kan få stora konsekvenser. Kanske inte för diffusa märken som Opel och Nilssons däck, utan för de med mer etablerade märkesassociationer som Apple, Nike, Volvo och IKEA. Det kan resultera i att man väljer att dra ner på den normala reklamen till förmån för produktplaceringar, möjligtvis med ett ännu större fokus på tid och plats.

Som konsument kan man vända den här sårbarheten till sin fördel. Det kan till exempel ge ökade möjligheter till självsuggestion. En början är att vara mer medveten om de signaler och symboler man väljer att omge sig med och välja dem med mycket större omsorg och kontinuitet. Vill du vara mer kreativ ska du alltså omge dig med sådant som skapar kreativa föreställningar och som väcker skapande egenskaper inom dig.

{ 2 trackbacks }

Mine goes to eleven | Blog'M
March 25, 2008 at 12:47 pm
Mine goes to eleven. » Blog Archive » Motorcykelolyckan som skakar undersökningsbranschen.
April 17, 2008 at 2:49 pm

{ 1 comment… read it below or add one }

lord Fredruk March 23, 2008 at 7:44 pm

Diffusa märken som Opel… Riktigt bra exempel. Ämnet förtjänar en egen tråd. Vilka fler kan man spontant lägga till listan? Coop, Pressbyrån, Kapp Ahl och Doro?

Leave a Comment

Previous post:

Next post: