From the monthly archives:

July 2008

Glöm det, Per. Det är inte realistiskt!

by Per Robert Öhlin on July 29, 2008

Om magnetiska budbärare.

by Per Robert Öhlin on July 26, 2008

Tack för förtroendet, Judith.

by Per Robert Öhlin on July 25, 2008

Varför denna besatthet av enkelhet?

by Per Robert Öhlin on July 24, 2008

Hundstrateger och kattkreatörer.

by Per Robert Öhlin on July 20, 2008

Om bögar och amerikaner.

by Per Robert Öhlin on July 16, 2008