From the monthly archives:

July 2009

Bullshitdetektorn: Om ungdomar och vuxna.

by Per Robert Öhlin on July 22, 2009

Janne, här är några ord på resan.

by Per Robert Öhlin on July 12, 2009