From the monthly archives:

January 2011

Är det här relevant reklam för choklad?

by Per Robert Öhlin on January 19, 2011

Varför är det här bra reklam?

by Per Robert Öhlin on January 11, 2011