Konsten att skriva ord som fäster.

by Per Robert Öhlin on February 11, 2011

An expression of an early Hummer idea

I reklambranschen finns människor med många olika bakgrunder. Gemensamt för framgångsrika kreatörer är förmågan att överskrida gränser och trotsa normer, som det så fint brukar heta. Framförallt handlar det om att låta tankarna få ta den väg de själva vill ta, som du tillät dem när du var liten, utan att ditt nitiska, kritiska sinne slår larm och föser tillbaka dem till det normala igen.

En idé blir pratbar först när den kläs i ord. Det är i det här nakna stadiet vi bedömer dem och väljer att förkasta eller vidareutveckla dem.

An expression of an early Burger King idea

{ 3 comments… read them below or add one }

perhiasan emas March 21, 2011 at 12:15 pm

A lot of interesting things found on your blogs, like the topic! The author thanks and success in the blog!

Anne Schott November 6, 2011 at 10:33 pm

Great poster!

(But I think you need to add an “s” to the word “promise” because the subject, chicken, is singular, not plural.)

Anne

Roxy Eva June 25, 2015 at 11:10 am

Working as an English teacher on an elementary school in Sweden I wrote on the wboard:
Assignment: Write a 6 short story!
My students got thrilled and excited until they saw the assignment strategy: write only six words which gives it a story!
Home?
-Yes!
Food?
-Plenty!
Where?
-Mytummy….

Guess how many nice/funny/swag stories I got. I told them good to do the media world is your future. So beware!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: