Är du höstens nya copystjärna?

by Per Robert Öhlin on August 21, 2011

per_robert_öhlin, professionell_copywriter, distanskurs

Har du någon gång tvivlat på dig själv som skribent? Har du upplevt att orden sviker dig när du behöver dem som mest? Har du svårt för att komma igång? Svårt att få idéer? Veta vad som ska strykas? Finna den rätta närvaron? Söka dig under läsarens radar och röra vid läsarens innersta strängar?

Du är inte ensam. Det är frågor som de flesta skribenter ställer sig då och då. Men den erfarna skribenten har en insikter och verktyg för att hitta ut ur problemet.

Den nittonde september startar min nya copykurs på distans i Batteris regi. Vi börjar med ett frivilligt seminarium i Stockholm och redan på kvällen får du ditt första kursbrev. Efter tio veckors hårdkörning vet du om du är höstens nya copystjärna. Läs mer om kursen på Batteri.se.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: