Design dekorerar inte. Den berättar.

by Per Robert Öhlin on April 23, 2012

Design som berättar

När vi människor kommunicerar använder vi oss av ord, tonfall och kroppsliga uttryck. Orden är själva substans- en, medan tonfallet och kroppsspråket formar stilen. All kommunikation har ett verbalt språk och ett visuellt. Design är kommunikationens kroppsspråk. Bra design dekorerar inte, den berättar något. Den avlastar textinnehållet och läs mer på min nya blogg, Fame to claim.

Previous post:

Next post: