Designens fördel.

by Per Robert Öhlin on May 20, 2012

Designens stora fördel är att den är visuell. Form, bilder och symboler tolkas inte på samma konkreta sätt som texter. Det gör att de visuella budskapen kan komma undan med påståenden och antydningar som skulle falla platt till marken om de beskrivs i text. Design kan till exempel hjälpa dig att föra fram en undertext. Överföringen sker… Läs hela inlägget på min nya blogg, fame to claim.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: